Công Trình Tiêu Biểu

Vệ sinh tại Bệnh viện Medlatec

Nhà xưởng thường là nơi tập trung của nhiều công nhân lao động sản xuất, do vậy việc tạo...

(26/09/2018)

Quy trình vệ sinh nhà xưởng tại Nhà Sạch Hà Nội

Nhà xưởng thường là nơi tập trung của nhiều công nhân lao động sản xuất, do vậy việc tạo...

(26/09/2018)

Tổng vệ sinh trước và sau dịp nghỉ lễ 2/9

Nhà xưởng thường là nơi tập trung của nhiều công nhân lao động sản xuất, do vậy việc tạo...

(26/09/2018)

Vệ sinh tại Khách sạn SOMERSET

Nhà xưởng thường là nơi tập trung của nhiều công nhân lao động sản xuất, do vậy việc tạo...

(26/09/2018)
0973.561.052